Az Olaszországba emigrált románok követelőznek

Az olaszországi román bevándorlók azt kérik, hogy ismerjék el őket „nemzeti kisebbségnek”, de ugyanakkor a romániai választásokon is hatékonyabban akarnak részt venni.

Az, hogy a románok dolgozni mentek az Európai Unió gazdagabb államaiba és nagy román közösségeket alkottak, elsősorban a latin országokban, két nagy kérdést vet fel, úgy az elméleti, mint ahogy a gyakorló politikusok körében is.

Olaszországban a nagyjából másfél milliónyi román jelenti a legnagyobb bevándorlói közösséget. Most azt kérik, hogy (1) Olaszországban ismerjék el őket „nemzeti kisebbségként”, ugyanakkor viszont azt szorgalmazzák, hogy (2) a román hatóságok vezessék be az elektronikus szavazást, hogy ezáltal hatékonyabban vehessenek részt a választásokon. Másképp mondva, egyszerre akarnak többletjogokkal történő integrálást az olasz társadalomba és döntési jogot a romániai választásokon.

Az Olaszországban letelepedett románok által javasolt modell túllépi a hagyományos demokráciák keretét és az egyre hangsúlyosabb globalizációhoz alkalmazkodott új felállást vetíti előre, melyben az emberek a jólétről szőtt álmaikhoz legközelebb álló munkát keresve vándorolnak a bolygó egyik végéből a másikba. Egyszerre van szó szakképzett személyekből, Kelet-Európából Nyugat-Európába igyekvő nélkülözőkről és a háborúktól és diktatórikus rezsimektől menekülőkről.

A költözés néha csak ideiglenes, ilyenkor a migránsnak megmarad az otthoni címe és így jogos az ottani történések iránti politikai érdeklődésük. Más esetekben a befogadó ország a következő nemzedék szülőhelyévé válik és akkor felmerül a kérdés, hogy ezeknek az embereknek jogot kell-e adni arra, hogy mindkét államban szavazhassanak, ha rendelkeznek az adott állampolgárságokkal. (...)

Magyarország, majd Románia ebbe a helyzetbe kerültek, útleveleket osztogatva az erdélyi és szlovákiai magyaroknak, illetve moldovai románoknak. Ezáltal két nagy embercsoport egy adott országból befolyásolhatja egy másik országban a választásokat. Bizonyos mértékig ez egy balkáni modell, melyet Ankara is használ a Nyugaton letelepedett polgárai esetében, akik továbbra is szavazhatnak a törökországi parlamenti és elnökválasztásokon.

Az olaszországi románok máris azzal dicsekednek, hogy már a második nemzedék óta a Félszigeten vannak és eljött a pillanat, hogy „nemzeti kisebbséggé” váljanak, mint, például, az osztrákok.

A nemzeti kisebbségek, legalábbis elméletileg, olyan jogokkal rendelkeznek, melyek közzé többek között beletartozik az anyanyelvű oktatás, e nyelv használata az igazságszolgáltatásban és kétnyelvű táblákat is jelent a kérdéses nyelven. Másrészről azonban a nemzeti kisebbségek azok a közösségek, melyeket egy bizonyos állam magába foglalt, de melyek korábban az autonómia bizonyos formájával rendelkeztek, vagy akár egy független államisági, nemzeti létezési, vagy szuverenitási tapasztalatuk is volt (Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, 2000, Oxford, Oxford University Press, 187-191 o.). Tehát itt arról van szó, hogy egy adott nemzeti közösségnek hosszú időt kellett együtt élnie a többségi lakossággal. Mint például az erdélyi magyarok, aki nagyjából ezer éve élnek ebben a tartományban, vagy az olaszországi, dél-tiroli osztrákok, akiket az 1919-es Saint Germain-i békeszerződés szakított el az országuktól.

Ezzel szemben a románok főleg az utóbbi 20 évben érkeztek Olaszországba és sokkal inkább etnikai közösséget alkotnak, mely bevándorlói csoportokból áll. Ugyanolyan jogokkal kellene-e rendelkezniük, mint a Félszigeten élő osztrákok? Vagy az önmagukat száműzőkre váró asszimiláció útját kellene követniük? Normális dolog lenne-e, hogy a csaknem egymillió olaszországi felnőtt román részt vehessen a romániai választásokon és esetleg eldönthesse, ki felé billen a mérleg nyelve? A XXI. században talán megszokottá válhat majd, hogy két hazád van, mindkettő jogokat biztosítva neked és mindkettőben szavazati joggal rendelkezel.

Sabina Fati europalibera.org/eurocom.wordpress.com

Românii din Italia: 2 în 1

bet365 Bonus

joomla & wordpress theme

Ossza meg és írjon véleményt is!
FaceBook

bet365 Greece